Tłumaczenie dokumentów – na co zwrócić uwagę we współpracy z tłumaczem przysięgłym?

Tłumaczenie dokumentów – na co zwrócić uwagę we współpracy z tłumaczem przysięgłym?

Potrzebujesz tłumaczenia dokumentu do urzędu? A może do sądu albo ubezpieczyciela? W tym przypadku zapewne będziesz potrzebować tłumaczenia wykonanego przez tłumacza przysięgłego. 

 Kim jest w ogóle tłumaczy przysięgły?

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, która zajmuje się tłumaczeniem dokumentów urzędowych. Wykonuje on tzw. tłumaczenia poświadczone, inaczej zwane przysięgłymi. Charakteryzują się one pełną dokładnością i skrupulatnością, a ich sporządzeniem może się zająć jedynie tłumacz przysięgły, który posiada wymagane prawem kwalifikacje. Tłumaczenia poświadczone zawierają zarówno przekład tekstu, jak i każdego innego elementu, jaki znajduje się w oryginalnym dokumencie – jeśli zawiera on pieczęcie, gotowe tłumaczenie przysięgłe będzie zawierało ich opis.

Jak wygląda tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie poświadczone sporządzone przez tłumacza przysięgłego może mieć formę pisemną w postaci papierowej. Tłumaczenie przysięgłe sporządzone w formie papierowej zawiera określenie języka z którego dokonano tłumaczenia. Każde tłumaczenie poświadczone sygnowane jest pieczęcią oraz podpisem tłumacza przysięgłego, który je sporządził. Formuła poświadczająca znajduje się na końcu dokumentu.

Jakie rodzaje dokumentów wymagają tłumaczenia przysięgłego?

Tłumaczenia przysięgłego wymagają m.in. następujące dokumenty:

·         akty urodzenia, małżeństwa i zgonu

·         świadectwa szkolne, dyplomy, certyfikaty

·         umowy, dokumenty notarialne, wyroki rozwodowe, pełnomocnictwa i upoważnienia

·         dokumenty samochodowe, a w szczególności dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdów sprowadzonych z zagranicy.

Kiedy możesz potrzebować tłumaczenia wykonanego przez tłumacza przysięgłego?

Tłumaczenie przysięgłe będzie Ci potrzebne:

·         podczas wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego przy rejestracji dziecka urodzonego za granicą

·         przy rejestracji związku małżeńskiego zawartego za granicą

·         przy rejestracji pojazdów sprowadzonych z za granicy.

Czy do tłumaczenia przysięgłego muszę przedłożyć oryginał?

Tłumacz przygotowuje tłumaczenia przysięgłe z oryginałów, jak również z kopii dokumentów. Warto jednak pamiętać o tym, że niektóre urzędy mogą wymagać tłumaczeń sporządzonych na podstawie oryginałów. Są to np. akty urodzenia, małżeństwa, zgonu lub wyroki rozwodowe. Obowiązkiem tłumacza przysięgłego jest bowiem umieszczenie w repertorium informacji o tym, czy zostało ono sporządzone z oryginału, czy też z kserokopii.

Na co zwrócić uwagę przy zlecaniu tłumaczenia przysięgłego?

Osoba zlecająca tłumaczenie powinna dostarczyć tłumaczowi dokument w formie oryginału. W niektórych przypadkach możliwe jest przesłanie skanu lub zdjęcia dokumentu. Jednak najpóźniej przy odbiorze tłumaczenia musi zostać przedłożony oryginał do wglądu.

O czym należy pamiętać przy zlecaniu tłumaczenia przysięgłego?

Pamiętaj!

– Zanim zlecisz tłumaczenie dokumentu, sprawdź poprawność danych w Twoim dokumencie. Tłumacz nie ma możliwości korygowania błędnych imion lub nazwisk. Jeżeli nazwisko zostało zapisane błędnie w oryginale dokumentu, tłumacz ma obowiązek powtórzenia błędnego zapisu w tłumaczeniu. Błędny zapis może skorygować wyłącznie USC, po złożeniu stosownego wniosku.

– Chcesz wiedzieć ile będzie kosztowało tłumaczenie Twojego dokumentu? Prześlij nam dokument do wglądu. Wycena jest zawsze bezpłatna.

– Nie wyceniamy dokumentów „na telefon”. Nawet, jeżeli dokument pozornie wygląda na dokument tzw. „standardowy” nie oznacza to, że nie znajdują się w nim wpisy „niestandardowe”, których tłumaczenie wymaga czasu.

– Przesyłasz dokument e-mailem w formie skanu lub zdjęcia. Zadbaj o dobrą jakość skanów lub zdjęć. To znacznie ułatwia pracę tłumaczowi!

– Przesyłasz dokument do wyceny! W zapytaniu podaj na jaki język lub z jakiego języka potrzebujesz tłumaczenia.

– Wraz za zapytaniem prześlij informację, czy potrzebujesz tłumaczenia przysięgłego, czy zwykłego (bez pieczęci tłumacza przysięgłego).

– W miarę możliwości podaj nr kontaktowy. W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań skontaktujemy się z Tobą i uzgodnimy szczegóły Twojego tłumaczenia.

Skontaktuj się z nami już dziś!

Scroll to Top